×

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 

 1. Taraflar

İşbu sözleşme “Maslak Mh Maslak Meydan Sk Beybi Giz Plaza No:4/52 Sarıyer–İstanbul” adresinde mukim POİNT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. (Bundan böyle kısaca "POİNT" olarak anılacaktır) ile  “Üye veya kullanıcı” arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 1. Yürürlük

POİNT hizmetlerinden faydalanmak için sitede gerekli kullanıcı bilgilerini girmek ve KVKK şartları ile iş bu sözleşmeyi onaylamak gerekmektedir. Üye olmak yada üye olmadan devam etmek kullanıcının keyfiyetinde olup, POİNT kullanıcıları üye yapmak için bir zorlamada bulunmaz.

www.pointeknoloji.com.tr kullanıcılara POİNT uygulaması hakkında bilgi vermek, POİNT aplikasyonu içine reklam vermek ve iletişim kanallarını kullandırmak amacıyla hazırlanmış bir internet sitesidir. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi, ister üye olsun, bu Sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi"leri içerir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile “Üye” “Site”de yer alan ve yer alacak olan POİNT tarafından verilen “Hizmetler”e, kullanım şartlarına, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü düzenlemeyi kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Tanımlar

Haklar: Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İş bu Sözleşme kapsamında Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.

Hizmet/Hizmetler: Site içerisinde Yazılım'ını POİNT’in veya üçüncü kişi servis sağlayıcıların geliştirdiği etkileşimli paylaşma (''networking'') platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, “Üyelere” ve/ya Kullanıcılara İçerik'i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, POİNT tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü hizmet ve uygulamalardır.

İçerik: Site'de, tüm Hakları POİNT’e ait olan ve/veya Üye ve/veya diğer kullanıcılar tarafından, Site'ye konulmak suretiyle, bu Sözleşme'de belirtilen şekilde, POİNT’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan dosya, yazı, grafik, görüntü, müzik, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir.

Kullanıcı/Kullanıcılar:  Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır. 

Site: POİNT’e ait www.pointeknoloji.com.tr ana alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Hizmet'i sağlamak için POİNT’in kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dahil olmak üzere, POİNT 'in Üye'ye Hizmet'i sunduğu bir internet sitesi topluluğudur. Hizmet'in özü icabı, zaman zaman Sözleşme'de Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

Sözleşme: İşbu “www.pointeknoloji.com.tr Web Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi”ni ifade eder.

Üyelik: İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerin POİNT’e Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.

Yazılım: Tamamının POİNT ve/veya anlaşmalı üçüncü kişi servis sağlayıcıları tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm Haklarının POİNT tarafından alınmış olduğu, Site'de Hizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar'ın POİNT’in mülkiyetinde olduğu ve/veya lisans sahibi olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür. İşbu Sözleşme kapsamında, Yazılım ve POİNT’in Yazılım üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de yer alan tüm Hizmet ve İçerik’e ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup Site’de POİNT tarafından gerçekleştirilen Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan ve düzenleme işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

 1. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üyelik 

5.1.1 Kullanıcılar POİNT’e üye olabilir veya üye olmadan siteyi kullanabilir.

5.2.  İçerik

5.2.1 Üye ve Kullanıcı, POİNT’in Site’de yer alan her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu İçerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı POİNT’in, POİNT çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Üye ve Kullanıcı POİNT’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği, gizlilik politikaları hakkında POİNT’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.2 Üye ve kullanıcı, POİNT dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi Siteye yükleyemez, diğer Üyelere gönderemez. POİNT, Üye’nin bilgisayarına zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Üye, kendisi tarafından Site’ye sağlanan her türlü bilgi, İçerik, materyal veya verinin kötü niyetli yazılım içermemesi için gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3 POİNT, Site’de bulunan İçerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve İçerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Üyelerin Siteye yüklediği İçerikleri ve Üyeler arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen tüm iletişimi her zaman kontrol edebilir ve saklayabilir.

5.2.4 Üye ve kullanıcı, Siteye yüklediği resim, fotoğraf, metin ve videolar da dahil olmak üzere her türlü İçerikle ilgili olarak POİNT’e söz konusu içeriği başka ortama aktarma ve içerikle ilgili çoğaltma ve umuma iletim haklarının kullanım hakkını ve üçüncü kişilere bu haklarla ilgili kullanım hakkının verilmesi konusunda yetkiyi süreyle sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.

5.2.5 Üye ve kullanıcı, Site’ye konulmak üzere POİNT’e verdiği ve Site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü İçerik'in tüm Haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda POİNT’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. POİNT’in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Üye'nin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

5.2.6 Üye ve kullanıcı, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir İçerik’i, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, Site'ye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. POİNT 5651 sayılı Kanun uyarınca, Üye tarafından sağlanan İçerik’i kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye Site'ye sağladığı İçerik'ten tek başına sorumlu olduğunu POİNT’in bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2.7 Üye ve kullanıcı, Site'ye konulmasıyla birlikte, POİNT’e verdiği İçerik'in, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma Haklar'ı ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, POİNT’e ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, Üye, İçerik’i yayınlaması için Site’ye ilettiği/yüklediği andan itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu Haklar’ı yani manevi haklarından umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve anılan İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ve bedelsiz olarak POİNT’e vermiş,  ayrıca İçerik üzerinde sahip olduğu maddi haklardan FSEK m.21’de zikredilen “işleme” (eserin bir şekilden diğer şekillere sokulması, belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi yapılması, henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi, eserin izahı veya şerhi yahut kısaltılmasının yapılması hakları dahil), m.22’de zikredilen “çoğaltma” (plan, proje ve krokilerin uygulaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), m.23’de zikredilen “yayma” (kiralama ve kamuya ödünç verme dahil), m.24’de zikredilen “temsil” (anlatım, sergileme, iletim hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar şekilde yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 48-52 maddeleri çerçevesinde herhangi kısıtlamaya tabi bulunmaksızın, bedelsiz, süresiz ve gayrikabili rücu olarak POİNT’e devretmiştir. 

5.2.8 Üye ve kullanıcı, Haklar'ın, geçerli kanunlara göre, POİNT’e kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, İçerik'in kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki Haklar'ın tümünün kendisi tarafından POİNT’e verildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.9 Bu 5. madde kapsamında ve aksi belirtilmedikçe Sözleşme'de belirtilen Haklar internet dahil ama bununla kısıtlı olmaksızın tüm Sanal Ortamlar ve diğer iletişim kanalları ile diğer on-line ve off-line (televizyon, radyo, basın ve benzeri) mecralarda, dünya çapında kullanım, kullandırma, faydalanma ve faydalandırma Haklar'ını kapsar. Bu madde dahilinde Haklar, İçerik üzerinde olabilecek her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim Hakları'nı da kapsar. POİNT söz konusu Haklar'ın kullanımı veya kullandırılmasında ve faydalanma veya faydalandırılmasında Üye’nin önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznini almayacaktır. Söz konusu Haklar Üye tarafından değiştirilemez, geri alınamaz, sınırsız, sürekli, kalıcı, devir edilebilir, İçerik'in Site'ye konulması ile Site'ye konulduğu tarih itibariyle, tamamen ücreti ödenmiş şekilde (veya başka türlü deyişle, Hizmet karşılığında bedelsiz olarak) Üye tarafından POİNT’e verilmiş olarak kabul edilir.

5.2.10 Üye ve kullanıcı, bu 5. madde konusu Haklar'ın POİNT tarafından, POİNT’e ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu POİNT’e verilen Haklar için Üye ve kullanıcı, herhangi bir şekilde POİNT’ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2.11 POİNT, Üye ve kullanıcılara bildirmeksizin ve Üye ve kullanıcıların yazılı veya sözlü onayını almaksızın, işbu 5. madde kapsamındaki İçerik'i değiştirebilir, eklemelerde bulunabilir, modifikasyon yapabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir, üzerinde oynayabilir, diğer İçerik ile birleştirebilir ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere diğer benzeri tasarruflarda bulunabilir.

5.2.12 POİNT, Üye ve kullanıcılar tarafından gönderilen İçerik'in, İçerik olarak kabulünü ve Site'de İçerik olarak kısmi ve/veya tamamen saklanması, görülebilir hale getirilmesi, sunulması ve paylaşılması garantisini vermez. POİNT’in Üye ve kullanıcıların verdiği İçerik'i yaratıldığı halde (orijinal halde) saklama, paylaşma ve sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. POİNT işbu madde kapsamındaki İçerik'i başta diğer Üye ve kullanıcılar olmak üzere ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, genele sunabilir, umuma arz edebilir, tüzel kişiler de dahil olmak üzere diğer üçüncü kişilere yayabilir, isteği şekilde ücretli veya ücretsiz, şartları tamamen POİNT’in belirlediği şekilde, üçüncü şahıslara kullandırabilir ve faydalandırabilir. POİNT, işbu madde konusu Haklar'ın hepsini veya bir kısmını devredebilir, alt lisanslama yoluyla dağıtabilir, paylaşabilir, arz edebilir, pazarlayabilir, satabilir, reklam ve sair amaçlarla kullanabilir, kullandırabilir, faydalanabilir ve faydalandırabilir. 

5.2.13 Hizmet'in özü icabı, Üye ve kullanıcıların, işbu madde kapsamında sunduğu İçerik'i Site'den kısmen veyahut tamamen geri çekmesi, silmesi veya kaldırması durumlarında veya işbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması durumlarında bile, söz konusu İçerik geri dönülemez olarak verildiği için, POİNT’in işbu madde kapsamındaki İçerik'le ilgili oluşmuş olan hiçbir Hakkına halel gelmez ve aynı şekilde devam eder.

5.2.14 POİNT söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan Üye ve kullanıcıya herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, Üye ve kullanıcı, POİNT’ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2.15 Site'ye üye olmak ücretsizdir. Ancak, ileride Hizmet'in bir kısmının veya hepsinin Üye'ye kısmen veya tamamen ücretli sunulması ve/veya ücretli Üyelik yoluyla Üye'den ücret alınması durumlarında işbu Üye'nin Site'ye konulmak üzere POİNT’e verdiği İçerik maddesi kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Açıkça, Üye'nin herhangi bir durumda, POİNT’e ücret ödemesi, POİNT’in Üye'nin Site'ye konulmak üzere POİNT’e verdiği İçerik kapsamındaki elde ettiği Haklar konusunda POİNT’e herhangi bir kısıtlama ve/veya bedel ödeme yükümlülüğü getirmeyecektir. Üye, Site'ye Üye olması ile Hizmet'ten faydalanmaya başlamış olması nedeniyle, Üye'nin Site'ye konulmak üzere POİNT’e verdiği İçerik ile ilgili herhangi olası bir cayma hakkının kalmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.16 POİNT İçerik'in tüm kullanma ve kullandırma Haklar'ına sahiptir ve İçerik üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. POİNT, İçerik'i genel alanlarda kullanma ve faydalanma hakkını saklı tutar. Ancak, İçerik'ten POİNT hiçbir surette sorumlu tutulamaz. POİNT’in İçerik üzerinde kontrol etme, edit etme, yönetme, düzenleme, düzeltme, doğrulama, işleme, ekleme ve çıkarma yapma hakkı olup, bu konuda herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. POİNT’in tek ve yegâne yükümlülüğü, diğer üyeler veya üçüncü kişiler tarafından haber verilmesi halinde Üye veya kullanıcı tarafından yüklenen/verilen hukuka aykırı İçerik’i Site'den kaldırmaktır.

5.2.17 POİNT, İçerik'in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir Hizmet (süre, miktar, kalite ve benzeri) garantisinde bulunmamaktadır.

5.2.18 İçerik'in bir kısmı veya hepsi, Üye veya kullanıcı tarafından, herhangi bir nedenle, POİNT’in önceden açık yazılı izni olmaksızın kısmen dahi olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, değiştirilemez, edit edilemez herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, kiraya verilemez, satılamaz, kısmen veyahut tamamen devir edilemez. Üye veya kullanıcının İçerik'in, herhangi bir amaçla, POİNT’in önceden açık yazılı iznini almadan Üye veya kullanıcı tarafından kullanılması, kullandırılması, faydalanması ve/veya faydalandırılması yasaktır. Üye veya kullanıcı, İçerik'i kopyalayarak, çoğaltarak veya başka herhangi bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya sair Sanal Ortamlar'da kullanma, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, yayınlama, satma, kiraya verme, devir etme ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir. 

5.3 www.pointeknoloji.com.tr (Site) Kullanımı

POİNT, Site kullanımını sadece Kullanıcılara ve Üyelere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin görüntülenmesi, Hizmetlerle belirlenen ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasıyla sınırlandırmış bulunup, rızası dışında Sitenin her türlü kullanımına ve Site üzerindeki içeriğin her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Site üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. Aksi durumda her türlü hakkı saklı tutmaktadır.

5.4 Hizmetler

5.4.1 POİNT, Sitede yer alan Hizmetlerle ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda Üyelerin ilgili Hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Bir Hizmetle ilgili olarak ödeme alınmamış olması, söz konusu Hizmetin ücretsiz veya kısmi ödenen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Eksik veya hiç ödememe halinde POİNT’in ilgili Üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.   

5.4.2 POİNT, Hizmetleri Site’de belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, Hizmetin kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 1. Kullanıcı ve Üye'nin e-posta ve Diğer Kişisel Bilgileri

6.1 Üye ve kullanıcıya ait özellikle kişisel fakat bununla kısıtlı kalmaksızın diğer tüm bilgilerin kısmen veya tamamen diğer Üye ve kullanıcılarla paylaşılması ve/veya açılmasının sorumluluğu tamamen Üye ve kullanıcıya aittir.

6.2 Kullanıcı veya Üye'nin istemediği veya kontrolsüz bir şekilde bilgilerini paylaşması durumunda POİNT’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3 POİNT’e Üye olurken verilen e-posta adresinin Üye’ ye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. POİNT verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış, eksik ve/veya yalan olarak beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan, aksaklıklarında, eksikliklerden ve/veya iletişim sıkıntılarından POİNT sorumlu değildir. 

6.4 POİNT, Üye veya kullanıcının verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam, pazarlama ve sair alanında kullanmak, Üye ve kullanıcıların genel eğilimlerini belirlemek, İçerik'i ve Hizmet'i zenginleştirmek, geliştirmek ve daha iyi bir düzeye getirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.

 1. Hizmet Garantisi ve Hizmet Seviyesi

7.1 POİNT, Hizmet'i ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. POİNT, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, POİNT Üye ve kullanıcılara herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. 

7.2 İşbu Sözleşme kapsamında Üye ve kullanıcılara sunulan Hizmet'in kapsamı, POİNT tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan kısmen veya tamamen genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya daraltılabilir. POİNT, bu Sözleşme'ye uygun olarak, Sözleşme'de yer alan maddelerde kısmen ya da tamamen tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veya sözlü bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye ve kullanıcılar, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamında bir taahhüt ve/veya garantinin söz konusu olmadığını ve her an kısmen veya tamamen değiştirilebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. 

7.3 Üye ve kullanıcının Hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, Hizmet’i kullanmayı ve/veya Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve iş bu Sözleşme'yi iş bu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olarak sonlandırması gerekir.

 1. Teknik Problemler

8.1 Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, POİNT’ten kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan,  diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden POİNT hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple üye ve kullanıcıların iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında ve/veya İçerik'te oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla POİNT yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir. 

8.2 POİNT gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1 POİNT, Site'de veya Hizmet’te mevcut olan her türlü İçerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya üye ve kullanıcıların yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen üye ve kullanıcılara aittir.

9.2 Hiçbir durumda POİNT’in, Site ya da herhangi bir içeriği kullanma ya da kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) doğrudan veya dolaylı zararlardan/hasarlardan dolayı, bu hasarların olabilirliği hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).

9.3 POİNT’in özellikle de aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (a) Site'deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar; (b) Üye ve kulalnıcı aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımı veya (c) Her türlü virüs, yazılım arızaları ve benzeri durumlar. 

 1. Üçüncü Şahıslara Verilen Zararlar

Üye veya kullanıcı, POİNT tarafından sunulan Hizmet'in kullanımı sırasında gerçek veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve POİNT’in tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; üçüncü şahısların her türlü tazminat taleplerinde POİNT’in herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde de POİNT’in katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı POİNT’in söz konusu zarar ve masrafın karşılanmasına ilişkin Üye ve kullanıcıya göndereceği yazılı talepten sonra ivedilikle karşılayacağını Üye veya kullanıcı gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Üye veya Kullanıcı Bilgilerinin Doğruluğu ve Temini

Üye veya kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerle ilgili olarak POİNT’e yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bütün bilgilerin ve POİNT’e işbu Sözleşme kapsamında verdiği İçerik'in doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek sair bütün zararlardan münhasıran Üye veya kullanıcı sorumlu olacaktır. Zaman zaman POİNT, Üye veya kullanıcı ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulanmasını Üye veya kullanıcıdan talep etme yetkisini haizdir.

 1. Zararın Üye veya Kullanıcı Tarafından Tazmin Edilmesi

İşbu Sözleşme'ye aykırı hareketler sebebiyle, POİNT’e (POİNT’in yetkililerine, temsilcilerine, sorumlularına ve diğer çalışanlarına ve Hizmet'in verilmesi ile ilgili yardım alınan diğer gerçek kişi ve tüzel kişilere) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararın oluşmasına sebebiyet veren Üye veya kullanıcıya veya zararın oluşmasına sebebiyet veren birden çok Üye veya kullanıcı olması halinde müteselsilen bu Üye veya kullanıcılara aittir. 

 1. Hizmetlerin Verilmesinde Üçüncü Kişilerin Kullanılması

POİNT, tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, Hizmet'in verilmesinde ve sağlanmasında ve/veya işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, POİNT’e bağlı veya başka türlü ilgili ve/veya tamamen bağımsız, yerel ve/veya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri ve/veya tüzel kişileri alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve/veya benzer şekillerde kullanabilir.

 1. Yazılım

14.1 Yazılım'ın her türlü Haklar'ının sahibi POİNT ve/veya POİNT’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişi servis sağlayıcılardır. POİNT önceden haber vermeksizin Yazılım üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haizdir. Yazılım'dan veya Yazılım'ın herhangi bir şekilde çalışmamasından, eksik çalışmasından, geçici veya sürekli surette aksaklık çıkarmasından veya yeterli veya tam manasıyla randıman alınamamasından POİNT herhangi bir surette sorumlu tutulamaz. POİNT, Hizmet ile ilgili herhangi bir garanti vermediği gibi, Yazılım'la da ilgili herhangi bir garanti de vermemektedir.

14.2 Yazılım'ın bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle, POİNT’in önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, kısmen veya tamamen değiştirilemez, başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere devredilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz, kullandırılmaz ve kullanılamaz. Yazılım'ın, POİNT’in önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır. Üye, Site'de Yazılım’ı sadece işbu Sözleşme'deki şartlara bağlı olmak koşuluyla sadece Hizmet alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Üyeliğin İptali ve Sözleşme'nin POİNT Tarafından Sonlandırılması

POİNT, işbu Sözleşme'yi, aşağıdaki durumlarda önceden herhangi bir bildirime gerek olmadan ve derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir ve Üye'nin Üyeliğini iptal edebilir: (i) Gerekli gördüğü herhangi bir anda gerekçe göstermeksizin, ve/veya (ii) Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya (iii) Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi.

 1. Üye Tarafından Sözleşme'nin Sonlandırılması ve Üyeliğin Dondurulması

16.1 Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesi şartına bağlı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından, destek@pointeknoloji.com.tr e-mail adresine  "Üyeliğimi sonlandırmak istiyorum" konulu bir elektronik posta gönderilmesi sonrasında hemen geçerli olmak üzere sonlandırılabilir. 

16.2 Bu Sözleşme sonlandırılması işlemi tamamlandığında, Üye'nin Üyeliği POİNT tarafından dondurulur. Bu durumda, POİNT sadece Üye'nin profilini sistemde görünmez hale getirir. Ancak, Hizmet'in özü icabı, Üye'nin sağladığı İçerik'in bir kısmı veya tamamı Site'de, diğer POİNT Üyeleri'nin Hizmet'i aksamadan ve/veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir.

16.3 İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması, Üye'nin sağlamış olduğu İçerik'in sistemden çıkartılması, ve/veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, POİNT’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye iptal ettiği üyeliğini, POİNT’e mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli Sözleşme'deki şartları kabul etmiş sayılır. 

 1. Sözleşme'nin POİNT veya Üye Tarafından Sonlandırılması Durumu

17.1 Sözleşme’nin POİNT ve/veya Üye tarafından feshedilmesi/iptali halinde, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder, herhangi doğabilecek hakkından da peşinen geri dönülemez olarak feragat etmiş sayılır. Üyeliği sonlanan kişi, haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, varsa, yaptığı ödemelerin iadesini isteyemez.

17.2 Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya Üye’nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, POİNT’in ''Zararın Üye tarafından tazmini'' maddesine uygun olarak, Üye'den zararını tazmin etme hakkı doğacaktır.

17.3 Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

17.4 Sözleşme'nin sonlandırılması ile Üyeliği iptal edilen Üye'nin kişisel bilgileri ve Üye tarafından Site'ye konulmak suretiyle işbu Sözleşme'de belirtilen şekilde Hakları POİNT’e verilmiş olan İçerik, diğer POİNT Üyeleri'nin Hizmet'i aksamadan ve/veya bütünüyle almalarını temin etmek için, yürürlükteki yasal zorunluluklara ve genel internet ve diğer Sanal Ortam teamüllerine de bağlı olarak, ancak tamamen POİNT inisiyatifinde, POİNT’in  belirleyeceği zaman diliminde POİNT veri tabanında saklanmaya ve/veya POİNT tarafından işbu Sözleşme'de belirtilen şekilde Site'de süresiz olarak tamamen veya kısmen diğer POİNT Üyeleri'ne sunulmaya, kullanılmaya ve faydalanılmaya devam edilebilir. 

17.5 POİNT, reklam, pazar araştırması veya üye odaklı hizmet sunumu için gereken amaçlar doğrultusunda Üye tarafından yüklenen İçerikleri kullanabilir. Üye bu duruma peşinen ve açıkça rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 1. POİNT Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda POİNT’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tüm elemanları POİNT’e ait ve/veya POİNT tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. www.pointeknoloji.com.tr içeriklerinin ve hizmetlerinin telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına POİNT tarafından izin verilmemektedir.

 1. Sözleşme Değişiklikleri

Hizmet’in özü gereği, POİNT, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'de kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. POİNT tarafından yapılacak değişiklikleri kapsayan değiştirilmiş Sözleşme yeni haliyle, revizyon tarihi de belirtilerek, Site'ye konulacaktır. Bu şekilde yapılacak Sözleşme'nin yürürlük tarihi revizyon tarihi olacaktır. Bu tür değişiklikleri Üye'nin takip etme ve Hizmet'i kullanmadan önce değişiklikleri kabul yükümlülüğü bulunmakta olup, POİNT’in Üye'ye ayrıca herhangi bir bildirim zorunluluğu yoktur. Değiştirilmiş Sözleşme'nin revizyon tarihiyle birlikte Site'de yayınlanmasının ardından, Üye'nin Hizmet'i kullanmaya devam etmesi durumunda, işbu madde kapsamında POİNT’in yaptığı değişikliklerin revizyon tarihi itibariyle Üye tarafından eksiksiz kabul edildiği anlamına geleceğini, Üye peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye'nin bu tür değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve zaman geçirmeksizin işbu Sözleşme'yi “Üye tarafından Sözleşme'nin sonlandırılması ve Üyeliğin dondurulması'' maddesine uygun olarak sonlandırması ve Üyeliğini iptal ettirmesi gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. 

 1. Çağrı Merkezi

POİNT’in herhangi bir çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verme zorunluluğu bulunmamaktadır. POİNT, çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verdiği durumda, bu şekilde vereceği hizmeti Üye'ye ücretlendirebilir.

 1. Devir

POİNT işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi inisiyatifinde Üye'ye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir. Bununla birlikte, Üye, hiçbir şekilde, Sözleşme ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez. 

 1. Mücbir Sebepler

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve POİNT'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, POİNT, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, POİNT için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için POİNT'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 1. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye veya kullanıcı ile POİNT arasında “POİNT Gizlilik Politikası” hariç olmak üzere yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumların, işbu Sözleşme maddeleri ile kısmen veya tamamen aykırı düşmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin üstünlüğü bulunmaktadır.

 

İşbu Sözleşme 25 (Yirmi Beş) maddeden ibarettir. Üye veya kullanıcı olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.